Huisregels

Algemene regels:

- Alle aanwijzigen van onze medewerkers, die verband houden met deze huisregels, moeten direct opgevolgd worden;

- Alcoholhoudende drank wordt niet verstrekt aan jongeren onder 18 jaar.


Het is verplicht:

Gebruik te maken van onze gratis garderobe tijdens onze activiteiten voor volwassenen en speciale feesten van 't Joch.
Dit voor uw én onze veiligheid!

Toegang kan worden geweigerd als je:

- Aangeschoten, dronken of onder invloed van drugs bent

- De toegang is ontzegd voor bepaalde of onbepaalde tijd

- Niet meewerkt aan ons toegangsbeleid

- Hobbyclub : toegankelijk voor kinderen van 8 t/m 11 jaar

- XiniX : toegankelijk voor jeugd van groep 8 t/m 15 jaar

- ’t JOCH : toegankelijk voor jongeren van 16 tot 25 jaar

- Activiteiten onderhuurders : uitsluitend voor leden

 

Het is niet toegestaan:

- Eigen drank of etenswaren mee naar binnen te nemen;

- Glaswerk mee naar buiten te nemen
- Te roken in ons gebouw (dit is bij wet verboden)

- Drugs te gebruiken of te verhandelen in ons gebouw of op ons terrein

- Alcoholische drank in bezit te hebben of te nuttigen op ons terrein

- Wapens, of andere voorwerpen, die als wapen gebruikt kunnen worden in bezit te hebben

- Vernielingen / vandalisme aan of diefstal van onze goederen

- Agressie of geweld te gebruiken of met geweld te dreigen naar anderen, medewerkers of medebezoekers.

Bij niet naleving van onze huisregels:


- Kan je de toegang tot ons gebouw en terrein ontzegd of geweigerd worden voor een nader te bepalen periode;

- Wordt bij huisvredebreuk en de hierboven genoemde verboden handelingen de politie ingeschakeld.

HEB RESPECT VOOR DE ANDER EN ANDERMANS EIGENDOMMEN!

Real Time Analytics